ในกรณีที่บัณฑิตทำการ Login แล้ว ขึ้นข้อความว่า Your data not found. Please try again และเข้าระบบไม่ได้
ให้บัณฑิตติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัวพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อทำการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในรูปแบบกระดาษ
ขออภัยในความไม่สะดวก
   
คู่มือการใช้งานระบบ --> คลิก ดาวน์โหลดเว็บบราวเซอร์ Chrome ที่นี่ --> คลิก
** ข้อแนะนำ **
สำหรับบัณฑิตบางท่านที่เข้าระบบฯ ด้วย Internet Explorer (IE) แล้ว ไม่สามารถทำรายการ หรือกรอกข้อมูลได้สมบูรณ์นั้น ขอให้ท่านเข้าระบบภาวะการมีงานทำฯ ด้วย Web Browser ของ Google Chrome และสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้ง หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำการกรอกข้อมูลตามคู่มือ