:: ล็อคอินเข้าสู่ระบบสำหรับบัณฑิต Log in  ::
รหัสบัตรประชาชน ID/Passport :
รหัสนิสิต Student ID :
 
Ok
 
   
คู่มือการใช้งานระบบ --> download here ดาวน์โหลดเว็บบราวเซอร์ Chrome ที่นี่ --> download here
** ข้อแนะนำ **
สำหรับบัณฑิตบางท่านที่เข้าระบบฯ ด้วย Internet Explorer (IE) แล้ว ไม่สามารถทำรายการ หรือกรอกข้อมูลได้สมบูรณ์นั้น ขอให้ท่านเข้าระบบภาวะการมีงานทำฯ ด้วย Web Browser ของ Google Chrome และสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้ง จาก download here หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำการกรอกข้อมูลตามคู่มือ